Meie büroo eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset raamatupidamisteenust.

Sõltuvalt kliendi dokumentatsiooni mahust esitatakse raamatupidajale algdokumentatsioon 1-2 korral kalendrikuu jooksul. Raamatupidaja kontrollib saadud dokumendid ja vajadusel pöördub kliendi poole tehingute täpsustamiseks või dokumentide korrigeerimiseks. Kliendile koostatakse iga kuu kohta vastav aruandlus ettevõtte raamatupidamisest, vajalikud deklaratsioonid esitatakse riigiasutustele, maksmisele kuuluvate maksude summad edastatakse õigeaegselt. Kliendilt ootame lisaks algdokumentatsioonile tagasisidet meie raamatupidamisteenuse kohta, et koostöö sujuks vastavalt vastastikustele ootustele.
Meie raamatupidamisteenus hõlmab kogu ettevõtte raamatupidamist.

Meie teenused

 • algdokumentide kontroll ja sisestamine kooskõlas kliendi raamatupidamise sise-eeskirjadega;
 • riiklike maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine;
 • palga ja põhivara arvestus;
 • raamatupidamisaruannete igakuine koostamine;
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid;
 • riiklike statistiliste aruannete koostamine;
 • aastaaruande koostamine
 • nõustame raamatupidamise sisseseadmisel;
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel;
 • raamatupidamise korrastamine aruandeaastal ja ka
 • eelnevatel perioodidel;
 • aastaaruande koostamisel.